Debata dotycząca aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji

15 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 w sali audiowizualnej nr 8 (parter) odbędzie się debata dotycząca aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.

W kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 Unia Europejska stawia przed regionem lubelskim obowiązek wyboru wąskiego spektrum kierunków sparcia, tzw. inteligentnych specjalizacji. Posiadanie Regionalnej Strategii Innowacji opartej na tych specjalizacjach jest wymogiem, który warunkuje otrzymanie wsparcie finansowego na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych. Ozancza to, że znaczna część wsparcia unijnego w nowej prespektywie finanowej w ramach RPO zostanie ograniczona do tych obszarów, które zdefiniowane zostaną w RSI. Od wypracowanego kształtu RSI zależeć będzieto, czy uda się wybrać takie obszary i kierunki wsparcia, które zapewnią realne pobudzenie gospodarki i wzrost znaczenia województwa. Zaproszenie do debaty nad kształtem RSI z udziałem Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz dr hab. inż. Dariusza Mazurkiewicza kierowane jest do szerokiego grona przedstawicieli samorządów, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem gospodarczym województwa.

Więcej informacji na temat spotkania pod nr tel. 81 537 16 56   

Dodano: 15 Listopada 2012
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 318622 osób