Aktualności

Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.

 W dniu dzisiejszym (17.05.2017 r.) informujemy, że w dniach 5-7 czerwca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”. Wnioski należy składać w biurze projektu ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska w godzinach 8:00 – 16:00 lub siedzibie Partnera ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew godzinach od 7:30 – 15:30

KONFERENCJA „EXPORT – INVEST LUBELSKIE”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Środki unijne dla średnich przedsiębiorstw

 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

BFR zrealizowało projekt wzmacniający potencjał fundacji jako IOB

 

W 2014 r. Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zrealizowała projekt pt. "Rozwój profesjonalnych usług dla przedsiębiorców oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez wzmocnienie potencjału Bialskopodlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości", który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.

Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.

Projekt "Budowa innowacyjnych farm fotowoltaicznych o mocy 1,98 MW w miejscowościach Mokre i Wólka Plebańska z wykorzystaniem cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych

 Inwestycja realizowana w ramach niniejszego projektu zlokalizowana będzie w miejscowościach Mokre i Rossosz w g. Rossosz, powiat bialski, woj. lubelskie. W wyniku realizacji projektu powstaną dwie innowacyjne farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,98 MW, wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii elektr. w systemie grid- connected.

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 153144 osób