Działanie 2.4: Marketing gospodarczy - konkurs ogłoszony!

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.4 Schemat B – Marketing gospodarczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.

 Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

  1. Organizacja kampanii promocyjnych mających na celu stworzenie i promocję marki regionu oraz marek lokalnych i promocję województwa w kraju i za granicą,
  2. Stworzenie i rozwój regionalnych oraz lokalnych systemów obsługi inwestora,
  3. Wspieranie tworzenia inkubatorów umożliwiających wzmacnianie powiązań dla przedsięwzięć regionalnych.

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego Działania mogą ubiegać się następujące podmioty:

- Jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację projektów w ramach Działania 2.4 Schemat B – Marketing gospodarczy przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę 7 194 600,00 PLN.

Rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi 719 460,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi: 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 85 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 1,5 mln PLN.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w terminie od dnia 30.09.2013 r. do 13.11.2013 r. (do godz. 15:30)

Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 812, (081) 46 23 831, www.lawp.eu

Dodano: 30 Wrzesień 2013
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 313729 osób