Trzecia wersja Regionalnego Programu Operacyjnego przyjęta przez Zarząd Województwa

 Nowy podział środków w RPO 2014-2020, mniej priorytetów oraz określenie wartości tzw. wskaźników, czyli danych liczbowych, które będą świadczyły o efektach programu. To tylko kilka zmian w najnowszej odsłonie przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Po konsultacjach społecznych, opinie o dokumencie wyrażą teraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

11 lutego Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął kolejną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Uwzględniono w niej wynik konsultacji społecznych prowadzonych od początku października do 22 listopada 2013r., uwagi resortu infrastruktury i rozwoju oraz raport ze wstępnej analizy programu.

W obecnym kształcie dokumentu znajdziemy zmieniony podział środków. Jego korekty szły w parze ze zwiększeniem funduszy w RPO 2014-2020 z 2 do 2,23 mld euro. To szósty pod względem wysokości budżet wśród wszystkich 16. przyszłych Regionalnych Programach Operacyjnych.

W poprzedniej wersji, program liczył 15 osi priorytetowych. Teraz jest ich 14. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano z jednej z nich. Natomiast połączono dwie dotychczas odrębne osie: Efektywność energetyczna oraz Gospodarka niskoemisyjna w jedną o wspólnej nazwie Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Trzecia odsłona programu trafiła teraz pod obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Czekamy na opinię tych gremiów nt. dokumentu. Po zakończeniu tego etapu, powstanie ostateczna wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020, którą musimy przekazać do Komisji Europejskiej, najpóźniej do 10 kwietnia br. Wtedy będzie można mówić o rozpoczęciu negocjacji nowego RPO WL z Brukselą.

Szczegółowe informacje na stronie: www.npf.rpo.lubelskie.pl

Dodano: 26 Luty 2014
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 192612 osób