Zaproszenie na konferencję podsumowującą wyniki badań projektu

 

Departament Gospodarki i Innowacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję podsumowującą wyniki badań projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4.

 W trakcie konferencji przedstawione zostaną wyniki następujących badań i analiz:

  • Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań;
  • Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego;
  • Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązań i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej specjalizacji województwa lubelskiego;
  • Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego;
  • Analiza możliwości kształcenia kadr na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego;

 

Ponadto omówione zostaną kwestie realizacji projektu RSZZG w aspekcie przygotowania regionu do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz wykorzystanie wyników badań i analiz zrealizowanych w ramach projektu RSZZG w procesie planowania polityki rozwoju województwa lubelskiego.

Dodano: 04 Czerwiec 2014
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 318626 osób