Prace nad uszczegółowieniem RPO 2014-2020 dobiegają końca

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) jest dokumentem uzupełniającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiwgo 2014-2020 przyjętego 12 lutego 2015 roku przez Komisję Europejską.

Znajdą się w nim m.in. informacje o:

 - tym kto, będzie mógł ubiegać się o wsparcie,

- typach projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowane z budżetu RPO 2014-2020,

- wysokości środków, które będzie można pozyskać w poszczególnych działaniach programu,

- instytucjach, które będą ogłaszały unijne konkursy w ramach programu.

W SZOOP zostaną określone również warunki brzegowe dotyczące wartości projektów, poziomu dofinansowania oraz kwalifikowalność wydatków.

- Kończymy prace nad dokumentem uszczegółowiającym zapisy programu i skupiamy się na opracowaniu kryteriów, które będą decydowały o przyznaniu dofinansowania. Następnie będzie musiał zatwierdzić je Komitet Monitorujący RPO - zapowiada Marszałek Sławomir Sosnowski.

 

W kwietniu władze województwa chcą przekazać do konsultacji społecznych projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 2014-2020. To kluczowy dokument, którego uchwalenie jest niezbędne do uruchomienia naborów. Także w kwietniu powołany zostanie Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli gremium, które czuwa nad prawidłowym zarządzaniem i realizacją RPO.

Na przełomie maja i czerwca Urząd Marszałkowski planuje organizacje spotkań w regionie, podczas których przedstawiciele urzędu będą informowali mieszkańców, przedsiębiorców i lokalne władze o możliwościach otrzymania dofinansowania z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

informacja ze strony  www.rpo.lubelskie.pl

Dodano: 31 Marzec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 318604 osób