Ministerstwo Gospodarki

Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania realizowane przez Ministra Gospodarki na rzecz przedsiębiorstw
i przedsiębiorczości ukierunkowane są na stworzenie sprzyjających warunków dla ich rozwoju poprzez m.in. wzmacnianie przewag konkurencyjnych, a w efekcie uzyskanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Działania te mają na celu:
- poprawę dostępu przedsiębiorstw do kapitału,
- wzmocnienia postaw przedsiębiorczych,
- instytucjonalne, organizacyjne i finansowe wzmocnienie otoczenia przedsiębiorstw,
- udostępnianie analiz konkurencyjności sektorów przemysłowych.
 
Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar (GUM) oraz nad działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodano: 17 Lipiec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 280693 osób