LFR - Lubelska Fundacja Rozwoju

Misją Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu Lubelskiego, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.

Usługi świadczone przez LFR to m. in.:
  • usługi finansowe: poręczenia kredytów, pożyczki i inwestycje kapitałowe,
  • udzielanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
  • usługi informacyjne,
  • usługi doradcze,
  • usługi szkoleniowe,
  • pośrednictwo pracy i usługi na rzecz bezrobotnych.
Dodano: 17 Lipiec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 186558 osób