EENEP - Międzynarodowa sieć informacyjno-doradcza Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne, jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Sieć oferuje bezpłatne:
  • usługi informacyjno doradcze z zakresu innowacyjności, transferu technologii, własności intelektualnej, współpracy międzynarodowej, pozyskiwania środków finansowych czy prawa w Unii Eurpejskiej.
  • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych zarówno przedsiębiorstw jak i instytucji badawczo-rozwojowych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie)
  • pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej (w tym uczestnictwo w 7. Programie Ramowym)
Dodano: 17 Lipiec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 186561 osób