PROW Województwo lubelskie - Departament Koordynacji Projektów Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na
obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów
rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych
technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz
zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem
i leśnictwem.
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie
przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
 
Dodano: 17 Lipiec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 186560 osób